Устав

Устав

Пълният текст на устава на Асоциацията на европейските журналисти-България може да свалите оттук : Устав на АЕЖ-България