Контакти

Контакти


Асоциация на европейските журналисти-България (АЕЖ-България)


team@aej-bulgaria.org

Адрес: ул. Сердика 20, ет. 1, П.К.: София 1000

Лице за контакт:

Ирина Недева, Председател, мобилен: +359884362843

Мария Черешева, Зам.- председател, мобилен: +359899100608

Камелия Иванова, Главен секретар, мобилен: + 359899816825