Език на омразата – граница допустимо/недопустимо в медиите

Език на омразата – граница допустимо/недопустимо в медиите

2014-08-01 , Автор: АЕЖ

Мнение или престъпление? Докъде се простира свободата на изразяване и откъде започва езикът на омразата? Трябва ли медиите да дават трибуна на политици и

Финансовият трус и медиите, част 3

Финансовият трус и медиите, част 3

2014-07-28 , Автор: АЕЖ

Адекватно и отговорно ли беше поведението на българските медии в разразилата се банкова паника? Какви са поуките и какви ще са последиците от промените

Финансовият трус и медиите, част 2

Финансовият трус и медиите, част 2

2014-07-28 , Автор: АЕЖ

Адекватно и отговорно ли беше поведението на българските медии в разразилата се банкова паника? Какви са поуките и какви ще са последиците от промените

Финансовият трус и медиите

Финансовият трус и медиите

2014-07-28 , Автор: АЕЖ

Адекватно и отговорно ли беше поведението на българските медии в разразилата се банкова паника? Какви са поуките и какви ще са последиците от промените

Журналистика и работа с бази данни

Журналистика и работа с бази данни

2014-07-22 , Автор: АЕЖ

Първите стъпки в изграждането на журналистически материал изграден с информация от различни бази данни са на трудните. Препятствията в това да знаете какво търсите,