Стани член

Ако желаете да се присъедините към общност от смислени и професионално работещи, български журналисти, станете член на АЕЖ-България. Всеки, който работи под някаква форма в медиите или пък е експерт в областта на комуникациите, европейските въпроси и гражданското общество може доброволно да се присъедини към организацията. Нужно е кандидатът да споделя нашата мисия и да се придържа към устава ни.

Членство:

Членството в сдружението може да бъде пълноправно и асоциирано, като последното дава право само на съвещателен глас в Общото събрание. Всеки новопостъпил член преминава през тримесечен изпитателен срок, през който има статут на асоциирано членство.

Членски внос:

Всеки член на АЕЖ-България участва с 40 лв. годишен членски внос, който се събира до края на всяка календарна година. Банкова сметка: BG33PRCB92301036661110

Какво очакваме от Вас?


  • Да участвате в нашите вътрешни дискусии на живо и онлайн.

  • Да подкрепяте каузата за защита на етичната журналистика и свободата на словото.

  • Да присъствате на годишното Общо събрание на организацията.

  • Да плащате годишния членски внос.


Кандидатстване:

Попълнете този онлайн формуляр и в рамките на 2 седмици ще получите нашия отговор. Ако кандидатурата Ви е успешна, ще Ви поканим на среща с представители на Управителния съвет на организацията. Финалното решение за Вашето членство ще бъде взето до седмица след това. Екипът на АЕЖ-България си запазва правото да изисква допълнителна информация за всеки кандидат!

Предимства на членството в АЕЖ-България:


  • Ще бъдете част от общност на журналисти и експерти, които активно работят за по-добра медийна среда в страната и се стремят да повишават професионалните стандарти както в личен, така и в обществен план.

  • Получавате пряк достъп до конференции, обучения, работилници и  други събития, които АЕЖ-България организира в и извън своята мрежа от контакти.

  • Възможности за професионални изяви и достъп до нашата мрежа от контакти.

  • Два пъти в годината ще бъдете част от специално организирани събития за членовете на организацията.

  • Получавате международно призната членска карта от АЕЖ-България