Събитие за журналисти за деня на хората с увреждания

Краен срок: 25 Ноември 2014

На 3 декември European Journalism Centre (EJC) организира посещение на журналисти в Брюксел за церемонията по раздаване на Наградите за най-достъпни градове 2015. Събитието е по повод...

Cafebabel търси журналисти и фотограф за репортажи от Атина

Краен срок: 12 Септември 2014

Онлайн списанието Cafebabel набира кандидати, които да се включват в журналистическо пътуване до Атина, Гърция, в периода 1-5 октомври тази година.  Това е част от инициатива на...

Конкурс за репортажна фотография на тема „Улицата и нейните състояния”

Краен срок: 15 Октомври 2014

Фондация Фотофабрика  обяви конкурс за репортажна фотография на тема „Улицата и нейните състояния”. За участие се допускат фотографии  заснети между 10 септември и 5 октомври 2014 г....

Evens Foundation обяви награда за европейска журналистика

Краен срок: 15 Септември 2014

Набират се кандидатури за наградата Evens за европейска журналистика 2015 г., която се присъжда на всеки две години. Инициативата е на Evens Foundation и е предназначена за...

Безплатно обучение и възможност за журналистическо пътуване до Азия и Африка

Краен срок: 22 Септември 2014

Петседмичен онлайн курс с фокус върху отразяването на проблемите на малцинствата набира участници от България, Чехия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия. Инициативата е на Minority...

Стипендия подкрепя български младежи без родители

Краен срок: 16 Октомври 2014

Фондация "Помощ на благотворителността в България" обяви програмата "Готови за успех" , която подкрепя образованието на младежи без родители, отгледани от роднини или в социални институции. Целта...

Стипендия за журналисти с фокус върху демократичните процеси

Краен срок: 15 Октомври 2014

Стипендиантската програма Reagan-Fascell Democracy дава възможност на журналисти и  професионалисти от академичните среди да задълбочат своите познания за демократичните процеси. Участниците получава месечна стипендия за периода март...

The Times предлага стипендия за двама чуждестранни кореспонденти

Краен срок: 23 Октомври 2014

Журналисти, които владеят добре английски език, могат да се кандидатират за Richard Beeston Fellowship, обявена от британското издание The Times. Финансиране в размер на 6 000 паунда...

ООН обяви награда за журналисти

Краен срок: 15 Септември 2014

Журналисти от цял свят, които отразяват работата на Организацията на обединените нации (ООН) могат да кандидатстват за специалната награда на United Nations Correspondents Association (UNCA). Приемат се...

Едногодишна стипендия от Human Rights Watch

Краен срок: 15 Октомври 2014

Магистри по журналистика, международни отношения и право, които наскоро са се дипломирали, могат да кандидатстват за стипендията на право защитната организация Human Rights Watch (HRW). Стипендиантите ще...